วาระงานผู้บริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562

เวลา 07:30 น. นางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์ (ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม) ~> ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ครบรอบ 58 ปี ณ อาคารสถาบันการประชาสัมพันธฤ์
เวลา 08:00 น. นางจิรภา สินธุนาวา (ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม) ~> เป็นผู้แทนท่านปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพฯ
เวลา 08:00 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ (ปลัดกระทรวงยุติธรรม) ~> ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74 ณ ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา (ระหว่างวันที่ 19 - 23 ต.ค.62)
เวลา 08:30 น. นางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร (ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม) ~> ปฏิบัติราชการ ณ กระทรวงยุติธรรม
เวลา 08:30 น. นางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์ (ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม) ~> ร่วมแสดงความยินดีวันครบรอบหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ณ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
เวลา 09:00 น. นายประสาร มหาลี้ตระกูล (รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม) ~> เข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนคัดเลือกคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค
เวลา 09:00 น. พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ (รองปลัดกระทรวงยุติธรรม) ~> ป. Conference อาคารบูรณาการ พะเยา
เวลา 10:00 น. นายวิทยา สุริยะวงค์ (รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย) ~> ประชุมคณะกรรมการการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด ครั้งที่ 3/2562 / ห้องประชุมยธ. 1 ชั้น 9
เวลา 13:00 น. พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ (รองปลัดกระทรวงยุติธรรม) ~> ป. Conference อาคารบูรณาการ สุโขทัย
เวลา 13:00 น. พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ (รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรม) ~> ประชุมคณะกรรมการพัฒนาติดตามคนหายฯ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เวลา 14:00 น. นางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร (ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม) ~> เข้าร่วมลงนามถวายพระพร และถวายแจกันดอกไม้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
เวลา 14:00 น. นายประสาร มหาลี้ตระกูล (รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม) ~> เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระกฐิน ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เวลา 14:00 น. นางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์ (ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม) ~> ร่วมลงนามและถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เวลา 14:00 น. พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ (รองปลัดกระทรวงยุติธรรม) ~> เข้าเฝ้าพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระพระกฐินฯ (วัดราชบพิธสถิตสีมาราม)
เวลา 14:30 น. นายวิทยา สุริยะวงค์ (รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย) ~> เข้าร่วมลงนามถวายพระพร และถวายแจกันดอกไม้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย